PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT AVG

BuroF5, gevestigd aan de Laan van Vollenhove 900, 3706AD Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.BuroF5.nl
Laan van Vollenhove 900
3706AD Zeist
T 0653783751

Leida Wemekamp is de functionaris gegevensbescherming van BuroF5. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
BuroF5 slaat geen persoonsgegevens op in het klantenbestand, die via het contactformulier op de website achtergelaten worden. Pas wanneer er sprake is van een zakelijke overeenkomst, worden klantgegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan het klantenbestand van BuroF5 toegevoegd.
Daarnaast worden foto's die in opdracht van de klant worden gemaakt opgeslagen en bewerkt. Enkele foto's kunnen mogelijk worden geplaatst in het portfolio op de website van FotostudioF5, onderdeel van BuroF5.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:
BuroF5 heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan door BuroF5 niet gecontroleerd worden of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Aan ouders wordt geadviseerd betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens door BuroF5 gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt:
- Voor het verzenden van offertes en facturen.
- Voor het verzenden van informatie per e-mail, inclusief acties.
- Voor het bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om je te informeren over wijzigingen van de diensten.
- Nabewerken van foto's waarop personen kunnen staan, in opdracht van klanten
- BuroF5 verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
BuroF5 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BuroF5) tussen zit.

BuroF5 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
-CMS Joomla tbv website BuroF5.
-Bridge en PhotoshopC6 voor het nabewerken van foto's.
-WeTransfer voor het verzenden van foto's.
-NAS met als back-up OneDrive voor opslag van klantgegevens en foto's.
-MS Word en Gmail voor versturen van offertes en facturen.
-Excel voor bijhouden klantgegevens (naam, adres, telefoon, e-mailadres) tbv correspondentie en voor de boekhouding.

Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard:
BuroF5 bewaart je NAW, e-mail, telefoongegevens en eventuele foto's niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als bewaartermijn wordt de wettelijke bewaarplicht die de fiscale wetgeving voorschrijft, gehanteerd.
Gemaakte foto's in opdracht, kunnen in het portfolio van BuroF5 worden geplaatst voor zolang dit nodig wordt geacht door BuroF5. BuroF5 plaatst geen foto's in opdracht, op social media.

Delen van persoonsgegevens met derden:
BuroF5 verstrekt jouw contactgegevens niet aan derden, mits dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van BuroF5, wordt een verwerkersovereenkomst overeengekomen, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BuroF5 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken:
BuroF5 gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die BuroF5 gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan BuroF5 hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

BuroF5 gebruikt geen Google Analytics-cookies. Wel is BuroF5 aangemeld bij Google Mijn Bedrijf, een tool waarmee wordt beheerd hoe BuroF5 wordt weergegeven in Google-producten, zoals Google Maps en Zoeken. Google Mijn Bedrijf meldt BuroF5 maandelijks het aantal bezoekers aan de website, maar verstrekt aan BuroF5 geen persoonlijke gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BuroF5 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover BuroF5 beschikt in een computerbestand naar jou, of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt jou gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. BuroF5 reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BuroF5 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd:
BuroF5 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Back to top